Darmowy program promocji "1% dla OPP" dla Organizacji Pożytku Publicznego

W skrócie jest to bezpłatny program promocji dla OPP, którego celem jest pozyskanie dla Państwa OPP dodatkowych przychodów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W ramach tego projektu:

  1. tworzymy dla organizacji nowe konto Google AdWords i zgłaszamy organizację do programu Google AdGrants, 
  2. tworzymy podwitrynę podatkową w subdomenie istniejącej witryny organizacji z dedykowanym Organizacji programem TaxMachine PITy 2021/2022,
  3. konfigurujemy reklamy AdWords i zarządzamy nimi.

Warunki niezbędne do realizacji projektu:

  1. organizacja musi mieć status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP),
  2. organizacja musi mieć własną istniejącą stronę internetową, 
  3. na hostingu musi być możliwość utworzenia subdomeny - w większości firm hostingowych nie ma z tym problemu, jedynie z darmowymi hostingami może być tutaj problem,
  4. organizacja nie korzysta już z Google Ad Grants - wyjątkiem jest przyznanie nam dostępu do istniejącego konta AdWords dla którego przyznany jest już Ad Grants.

Udział w projekcie jest bezpłatny, wszelkie koszty ponosi Fundacja "Tęczowy Parasol". Google Ad Grants to projekt realizowany przez Google Inc. Więcej na temat Google Ad Grants na stronie Google Inc.

Jak przystąpić do programu?

Prosimy zarejestrować się (jeżeli nie jesteście Państwo jeszcze zarejestrowani) i dokonać zgłoszenia do programu 1% dla OPP - kliknąć Dodaj zgłoszenie w tabelce Zgłoszenia Państwa organizacji do programu promocji '1% dla OPP'. Widać to na poniższym zrzucie ekranu (czerwona strzałka):
Po kliknięciu Dodaj zgłoszenie pojawi się formularz zgłoszenia, podajecie Państwo w nim dane niezbędne do realizacji projektu. Następnie należy kliknąć przycisk Zapisz na samym dole formularza.

O realizacji kolejnych etapów procedury wdrażania programu będziecie Państwo informowani na bieżąco. W razie pytań czy wątpliwości będziemy się z Państwem kontaktować mailowo lub telefonicznie.


Szerzej na temat projektu

Program promocji "1% dla OPP" obejmuje:

1. Wykonanie nowej strony internetowej Organizacji zoptymalizowanej pod kątem promocji dedykowanego Organizacji programu PITy 2021/2022.

Zalecanym rozwiązaniem jest utworzenie nowej witryny w poddomenie istniejącej witryny Organizacji (np. dla witryny www.organizacja.pl będzie to pit.organizacja.pl). Witryna taka będzie zawierała wszelkie treści podatkowe niezbędne do osiągnięcia wysokich pozycji w wyszukiwarce Google i efektywnej promocji programu PITy 2021/2022 dedykowanego Organizacji. Wykonujemy wszelkie prace związane z przygotowaniem nowej witryny. Jedyne co Organizacja musi w tym przypadku zrobić to utworzyć poddomenę i przekierować ją na nasz serwer (wpis DNS typu CNAME wskazujący na opp.ftpa.pl), wykonuje się to w panelu zarządzania domeną udostępnianym przez rejestratora domeny (firmę której płacicie Państwo za domenę). Możemy także sami utworzyć i skonfigurować poddomenę, jednak wymaga to przekazania dostępu do panelu zarządzania domeną.

Możliwe jest także wykonanie zupełnie nowej witryny na uzgodnionej domenie, ale nie jest to rozwiązanie polecane ze względu na dużą ilość pracy do wykonania. Organizacja może sama zakupić domenę i przekierować ją na nasz serwer, ewentualnie możemy ją dostarczyć (użyczyć) bezpłatnie na czas prowadzenia projektu, wtedy zajmujemy się jej obsługą techniczną. Strona będzie zawierała wszelkie treści niezbędne do efektywnej promocji programu PITy 2021/2022 dedykowanego Organizacji. Strona będzie zawierała wszelkie treści niezbędne do efektywnej promocji programu PITy 2021/2022 dedykowanego Organizacji. Dodatkowo strona musi zawierać treści dotyczące Organizacji, w tym dane o Organizacji, dane adresowe, statut, informacje o obszarze działalności i celach statutowych, o misji Organizacji, realizowanych projektach itp. Organizacja samodzielnie wprowadza te informacje na stronę poprzez panel do administrowania witryną. Dodawanie nowej treści jest łatwe i każdy powinien sobie z tym poradzić, w razie problemów służymy pomocą. 

Domena użyczona bezpłatnie przez Fundację Tęczowy Parasol pozostaje własnością Fundacji Tęczowy Parasol i jest jedynie użyczana tylko na czas prowadzenia projektu. Użyczona domena nie może być wykorzystywana do celów innych niż promowanie darmowego programu PITy i promowanie działalności Organizacji, nie ma możliwości obsługi innych usług niż http.

2. Darmowy dedykowany Organizacji program PITy 2021/2022.

Dostarczamy darmowy dedykowany program PITy 2021/2022, będzie on umieszczony do pobrania przez podatników na stronie Organizacji o której mowa w punkcie 1.

3. Zgłoszenie Organizacji do programu Google Ad Grants.

Dokonamy zgłoszenia w Państwa imieniu: założymy konto AdWords oraz wyślemy wniosek o przyznanie darmowej reklamy w ramach projektu Ad Grants.

4. Po aktywowaniu darmowej reklamy będziemy na bieżąco zarządzać Państwa kontem AdWords w celu optymalizacji kampanii reklamowej i maksymalizacji uzyskanego przychodu z tytułu 1% podatku dochodowego.

Jednym z warunków otrzymania bezpłatnej reklamy w projekcie AdGrants jest aktywne zarządzanie i stałe monitorowanie prowadzonych kampanii reklamowych, mając duże doświadczenie w tej materii jesteśmy w stanie uzyskać dla Państwa Organizacji dobre wyniki oraz zapewnić spełnienie wszelkich dodatkowych wymogów stawianych przez Google.

Kto finansuje tą usługę, dlaczego jest bezpłatna?

Usługa jest realizowana w ramach bezpłatnej działalności statutowej Fundacji "Tęczowy Parasol" Organizacji Pożytku Publicznego. Fundacja w ten sposób chce wspierać inne Organizacje Pożytku Publicznego w realizacji ich celów statutowych, jesteśmy pewni, że dzięki pozyskaniu tych dodatkowych funduszy, uda się Państwa organizacjom zwiększyć zakres działalności.

Ile może zyskać nasza Organizacji biorąc udział w tym projekcie?

Dokładna kwota jest trudna do ustalenia, kwota zebranych środków z 1% podatku powinna osiągnąć poziom kilkudziesięciu tysięcy złotych. I wszystko to bez ponoszenia przez Państwa Organizację żadnych kosztów oraz przy minimalnym wkładzie pracy własnej.

Ilość organizacji, które możemy obsłużyć w ramach tego projektu, jest ograniczona. Wnioski są rozpatrywane w kolejności składania.