O nas.

Fundacja "Tęczowy Parasol"

Organizacja Pożytku PublicznegoFundacja "Tęczowy Parasol" została założona w 2011 roku. Fundacja "Tęczowy Parasol" jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393013 i posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Głównym celem Fundacji Tęczowy Parasol jest inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym głównie z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, oraz ich rodzinom. 

Pomagamy także innym organizacjom pożytku publicznego pozyskiwać fundusze na działalność statutową pożytku publicznego.

Zobacz też: główna strona Fundacji.